دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه

ریاضی - کنکور ارشد
شماره های تماس با موسسه: 09141043958-04133375636
آمادگی آزمون پایه سه مکانیک-  نظارت و طراحی
دوره آمادگی آزمون پایه 3 ورود به حرفه- نظارت برق

تلفن تماس:04133375636